OFERTA

Naszym klientom oferujemy wykonanie:
  • map do celów projektowych
  • uzgodnień ZUD
  • wytyczeń: budynków, budowli, urządzeń podziemnych i naziemnych
  • pomiarów wysokościowych
  • geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budynków i urządzeń podziemnych i naziemnych
  • pomiarów sytuacyjno-wysokościowych - aktualizacji podkładów mapowych
  • wznowienia, wyniesienia granic nieruchomości