TY BUDUJESZ - MY MIERZYMY

Usługi geodezyjne i kartograficzne na terenie Warszawy i okolic to nasz chleb powszedni. Wiemy, jakie pomiary geodezyjne wykonać i w jakim zakresie, aby mapy do projektu lub inwentaryzacyjne były takie, jakich potrzebuje inwestor.

O nas

Jesteśmy młodym, operatywnym zespołem – mającym jednak duże doświadczenie w branży geodezyjnej.
Wiedzę zdobywaliśmy na czołowych uczelniach technicznych w kraju (Politechnika Warszawska i Wojskowa Akademia Techniczna), a doświadczenie w wiodących firmach geodezyjnych.
W 2003 r. założyliśmy firmę MK Geo i działamy nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Posiadamy uprawnienia do wykonywania oferowanych przez nas usług.
W pracy stosujemy najnowsze technologie, aby możliwie skrócić czas oczekiwania na produkt, jednocześnie zachowując wymaganą dokładność.
Duża ilość wykonanych map dla odbiorców indywidualnych i korporacyjnych – pozwala nam sądzić, że nasza oferta została uznana za bardzo atrakcyjną merytorycznie i cenowo.
Wykonujemy usługi na terenie m. st. Warszawy oraz w powiatach ościennych: wołomińskim, legionowskim, nowodworskim, warszawskim zachodnim, pruszkowskim, piaseczyńskim, otwockim i mińskim.
Do współpracy zapraszamy Inwestorów Indywidualnych oraz Architektów, Projektantów, Firmy Budowlane i Instalatorskie.

Oferta

Oferujemy Państwu sporządzenie map do celów projektowych. Zajmiemy się obsługą geodezyjną w trakcie budowy, a następnie przygotujemy mapy i dokumenty inwentaryzacyjne, niezbędne do zakończenia procesu budowlanego i uzyskania odbiorów technicznych oraz pozwoleń na użytkowanie.
Przygotujemy również mapy do celów sądowych, mapy podziałowe i inne mapy do celów prawnych.
Zapraszamy do naszej siedziby w Markach przy ul. Fabrycznej 80B, gdzie będziecie Państwo mogli uzyskać szczegółowe informacje i porady na temat procedury wykonania potrzebnych opracowań geodezyjnych, w razie potrzeby skontaktujemy Państwa ze współpracującymi firmami projektowymi i wykonawczymi – sieci uzbrojenia podziemnego, drogowymi i ogólnobudowlanymi.

Co do czego...

Mapa niezbędna do wykonania Projektu Zagospodarowania Terenu , wykonywana przez geodetę uprawnionego na podstawie wywiadu terenowego i pomiarów geodezyjnych. Klauzule zawarte na Mapie do Projektu potwierdzają aktualność mapy (zgodność jej treści z sytuacją w terenie)

Kiedyś uzgodnienia ZUD, dzisiaj Narady Koordynacyjne. Rezerwacja miejsca pod planowaną sieć wodociągowo- kanalizacyjną, gazową, energetyczną, telekomunikacyjną lub inną, uzgodniona na naradzie ze wszystkimi branżami oraz przedstawicielami gminy. Wykonywane przez projektanta, podlegające opracowaniu geodezyjnemu w celu naniesienia na Mapę Zasadniczą.

Tyczenie działek , budynków oraz sieci i przyłączy uzbrojenia podziemnego Ważne jest aby działka była wytyczona przed zakupem, unikniemy rozczarowań co do jej położenia w trakcie jej zagospodarowania. Wyniesienie w teren Projektu Zagospodarowania (wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia) jest formalnym rozpoczęciem budowy, potwierdzonym wpisem geodety uprawnionego w dzienniku budowy.

Mapy inwentaryzacyjne Mapy z wynikami pomiarów powykonawczych po zakończeniu budowy, potwierdzone klauzulami Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Nasze mapy i dokumenty inwentaryzacyjne spełniają wymagania instytucji branżowych, co ogranicza potrzebę uzupełniania dokumentacji powyknawczej i znacząco przyspiesza procedurę odbiorów technicznych i uzyskania pozwoleń na użytkowanie.

Mapy do celów prawnych Mapy podziałowe i inne, niezbędne do celów notarialnych i sądowych (wydzielenia do sprzedaży, wyjścia ze współwłasności nieruchomości)

Wykonywane (we współpracy z osobami posiadającymi uprawnienia budowlane) do celów notarialnych i uzyskania samodzielności lokali oraz ich wykazania w Ewidencji Gruntów i Budynków.

Kontakt

Napisz do nas

MK GEO s.c.
M. Wierzchoń, J. Kwerko

NIP: 1251279098
REGON: 015562605